V - HAVERNE....

- havefryd ....
- havefryd ....

Koncept

Vandstedgaard`s nærmiljø er begunstiget af gamle imposante træer såvel i grupper som solitært, samt kuperet terræn nord og sydvest for bygningsanlæggene.

Målsætningen har været at skabe en enkel overordnet struktur, hvori indpasses frit formede have- og udsmykningselementer over tid. Samt forstærke sammenhængen med det naturgivne i en æstetisk arkitektonisk kontekst med bæredygtigt præg.

V - haverne er opdelt og anlagt i forskellige haverum gennem årene 1971 - 2020.
De er en del af landskabsplejen, som er tilført to kunstige søer (1980 og 2005), et slynget vandløb, mileniumskoven (5000 m2 i år 2000), samt talrige læhegn og granskovområder på ejendommens arealer.
Natur- og haveoplevelserne er struktureret af point de vue akser og krydret med Vibeke Gaard`s fantasifulde og frodige stentøjsskulpturer indpasset i beplantninger og i overraskende events.
Haveplan 2020

 • Signaturer :
 • 01 Gårdsplads / parkering
 • 02 Stalde
 • 03 Gaardhave
 • 04 Stuehus
 • 05 Kastanjehaven
 • 06 The long walk
 • 07 Rotundehaven
 • o8 Grenhaven
 • 09 Miliniumskoven
 • 10 Vandløb
 • 11 Vandhaven
 • 12 Vandstedgaard Arena
 • 13 Longeringsbane
 • 14 Nordsøen
 • 15 Højbedhave / drivhus
 • 16 Fuglebeddet
 • 17 Spejlhaven
 • 18 Atelier / udstilling
 • 19 Bryggen
 • 20 Søndre sø
 • 21 Ridebane
 • 22 Fugleflugtslinien
 • 23 Porthuset
 • 24 Græsparkering
 • 0 Skulpturer


- det grønne nærmiljø...