FACILITETER

I årenes løb er Vandstedgaard udbygget med stald- og ridefaciliteter til et moderne funktionsvenligt træningsmiljø indpasset i det kuperede landskab.

Faciliteterne er delvis udlejet til Ahlberg & Ringkær Horses, men kan udlejes til kursusvirksomhed og til individuel træning/ridning efter aftale med stedets faste brugere. Div. springmateriel er til rådighed.

Arenaen

Træningsridehal opført i træ og glas. Hallen indeholder 20 x 56 ridebane, rytterstuen "Cafe-Bib" med hestebibliotek, hall med opsadlingspladser, depot og toiletrum.
I tilknytning til rytterstuen er en sommerterrasse og vandhave indrammet af naturstensmur.

Opført 2010-2012. Bygherre (medbyg) og arkitekt er Vandstedgaard ved Ole Christensen.


i>Byggeriet er præmieret i 2013 som bedste bygværk i Aalborg kommunes landdistrikter.
( se MILJØET /HISTORIEGLIMT 2013 )Staldfaciliteter

18 bokse,(Røver&Ruup fab.), foderrum, tvangsboks, 3 opsadlingspladser samt skridtbånd og 2 saddelrum.
Fodergange til stråfoder, naturlig ventilation og dagslys/udsigt skaber et sundt og venligt miljø.
Endvidere 2 løsdriftsstalde til føl/ungheste.
Herudover 4 bokse, saddelrum, vandspiltov samt løsdriftsafsnit til hopper i de oprindelige staldbygninger.

Alle løsdriftsstalde har egne permanente store luftefolde.


Ridedebane


20x60 veldrænet dressurbane omkrandset af rosenhegn, bøgehegn og med kortsiden mod vest med udsigt over "Søndre sø". (Renoveret år 2000)


Staklade

Stakladen på 420 m2 til lagring af stråfoder.
Opført 2014-15.

Porthuset

Garagering af baneplaner, traktor, trailer og springmateriel. Opført 2016-17.

Rotundehal

Ø 16 m hal til tilridning / longering.
Opført 2022-23.