HISTORIEGLIMT....

Siden er under fortsat udbygning...kommentarer og evt bidrag til historien om Vandstedgaard modtages gerne..

Kort udsnit i 1791. 
Vandstedgaard er beliggende midt mellem Barmer  og Sebber Kloster.
Kort udsnit i 1791.
Vandstedgaard er beliggende midt mellem Barmer og Sebber Kloster.
Luftfoto 2014
Halkær Bredding-Sebber kloster- Vandstedgaard
Luftfoto 2014
Halkær Bredding-Sebber kloster- Vandstedgaard


Litteratur/artikler om VANDSTEDGAARD findes i :

Fra Himmerland og Kjær Herred III bind ,årgang 1920, side 52-130
Brikker i en mosaik af August Chr. Lundsteen 1976 (side 133 ff.)
Land & Liv nr 6 uge 11 2008 - side 18-19.
RIDEHESTEN februar 2021 - side 53 - 55.
RIDEHESTEN årgang 2021- 12 månedsartikler
RIDEHESTEN september 09 / 2008 - side 214-221
Nordjyske - By&liv Aalborg 7. april 2009
Nibe avis 30. maj 2012 - side 1 & 5
RIDEHESTEN august 07 / 2012 - side 174-179
Jyllandsposten - Living 14.10.2012
Politiken - lørdagsliv - 3. november 2012
VIS MIG DIT DRIVHUS af Claus Dalby, Klematis 2012, - side 140-145
RIDEHESTEN marts 03 / 2013 - side 8-12
Nordjyske - By&liv Aalborg 4. oktober 2013 - side 2 & 3
Nibe avis 9. oktober 2013 - side 1 & 3
BARMERHISTORIER Kalender 2014 (november)
RIDEHESTEN november 11 / 2013 - side 123
RIDEHESTEN oktober 10 / 2014 - side 114
RIDEHESTEN november 11 / 2014 - side 36-43
BARMERHISTORIER Kalender 2015 (november)
KREATIVT GENBRUG Ideer til haven af Nina Ewald, Nice 2015, - side 62
LandbrugNord december 2016, tema: bygninger på landet - side 11


1796

Vandstedgaard bliver udskiftet fra Barmer i Sebber sogn og nyopført i sommeren 1796. Før den tid hed den Barmer Søndergaard eftersom den lå sønder i by.
Den var fæstegaard under Sebberkloster, hvis daværende ejer var Casper Peter Svint.

Samme år fik gaarden en ny fæster: Rasmus Jensen Kaagbygger ( 1748-1830 ) fra Djørup i Bislev sogn ved Nibe.
Gaardsanlægget bestod af et nordligt beliggende 8 fags (a`2½ alen) våningshus, en sydligt placeret 10 fags lade samt fæhuset ligeledes 8 fag vester i gaarden. Hele anlægget nyopført med stråtag og i god stand.
Besætningen bestod bl.a. af 4 heste, en beslagen vogn, og en jernplov til to heste..ialt værdi 100 Rdlr.

Den dramatiske historie om Rasmus Kaagbygger og hans sønners historie kan opleves i "Fra Himmerland og Kjær Herred" III bind 7.-8. årgang side 52-130 udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt.Kirkevejen mellem Barmer og Sebber Kloster set mod syd.(Tegning KP 1944)
Kirkevejen mellem Barmer og Sebber Kloster set mod syd.(Tegning KP 1944)

1811

Rasmus Kaagbygger har tjent godt på fiskeriet og frikøber Vandstedgaard for 1050 Rdlr - med alle herligheder og rettigheder - af Sebberkloster`s ejer Hans Svanholm.

1822

Sønnen Niels Rasmussen ( 1793-1842 ) overtager ejendommen.
Hans enke Mette Kirstine Rasmussen ejer til 1848.

1848

Sønnen Mads Nielsen ( 1826-1904 ) overtager ejendommen til sin død i 1904.

Øverst stuehusets østfacade og siljerønalleen til Kirkevej.
Nederst idyl foran stuehusets vestfacade..
(årstal ukendt)
Øverst stuehusets østfacade og siljerønalleen til Kirkevej.
Nederst idyl foran stuehusets vestfacade..
(årstal ukendt)

1904

Enken Christiane Nielsen planter det smukke kastanjetræ midt for stuehusets østfacade i 1904. Hun fortsætter som ejer til 1910 hvor sønnen Anthon Madsen ( 1864 -1937 ) overtager gaarden.
Han opretter i 1917 den første friskole i Barmer.

Stuehuset fra 1850 set fra øst med kastanjetræet plantet i 1904  (oc fot 1971)
Stuehuset fra 1850 set fra øst med kastanjetræet plantet i 1904 (oc fot 1971)

1928

Gaarden bliver efter tvangsauktion overtaget af Per Ravn.
Jens Roed Madsen er karl på gården fra 1928 til 1932.

Staldbygningerne fra 1953 og det gamle stuehus med stråtag.  (foto formentlig 1954)
Staldbygningerne fra 1953 og det gamle stuehus med stråtag. (foto formentlig 1954)

1952 - 1954

Grd. Ejnar Chr. Nielsen overtager Vandstedgaard okt.1952, og sælger 1954 til Poul Erik Rasmussen, der hele sit liv var singel.
Nov. 1952 ved 20.30 tiden opdager hustruen at de 3 stråtækte udlænger brænder, og det tilkaldte Nibe brandvæsen kan ikke stille noget op da brønden øjeblikkelig bliver tømt for vand. Udbygningerne brænder ned, mens stuehuset går fri.

Ny vinkelbygget typestald (143 m2) og lade (174 m2) opføres i 1953. Grundmuret og hvidkalket med grå eternittag.
Staldbygningen indrettet til bindestald til 12 malkekøer samt plads til 8-10 kalve og kvier.
I modsat side 5 hævede svinebåse langs gennemgående foderkrybbe.
Desuden et malkerum med skorsten og grukeddel. Over stalden brandsikkert loft til hø og halmlager.
Laden er eet stort rum med V-formet træsøjler i midten og gavlporte.

Klik på PDF filen nedenfor, for at se spændende udklip fra avis

1962

Sebber Tre Høje - de tre historiske oldtidshøje fredes 1953 / 1962. Grundarealet er udlejet fra Vandstedgaard.
Den største høj er et Geodætisk pejlepunkt markeret i 1873 - 187 favne o.h..
Købmand N.O. Rasmussen - en ætling af Rasmus Kaagbygger - får i 1968 påbud om at fjerne sit sommerhus som er bygget ind i den nordligste høj og får tilladelse til at at opføre et tilsvarende ca 75 m sydligere!

Vandstedgaard tegnet af malermester Berner Jensen, Hørsholm i 1971. Stuehuset fra ca  1850 er beliggende 1,5 m over gårdspladsen med udbygningerne fra 1955.
Vandstedgaard tegnet af malermester Berner Jensen, Hørsholm i 1971. Stuehuset fra ca 1850 er beliggende 1,5 m over gårdspladsen med udbygningerne fra 1955.


1970

Someren 1970 får vi kendskab til Vandstedgaard efter tilfældig kontakt med grd. Poul Fristrup i Valsted, der introducerer os til daværende ejer. Og det er kærlighed fra første blik!

Den 27. december kl 11.30 underskriver Ole Christensen og daværende hustru Grethe slutseddel med ejeren gennem 16 år Poul Erik Rasmussen om købet af Vandstedgaard med 50 tdr land sandjord og en orange Allis Chalmer traktor..

Oprydning forår 1971
Oprydning forår 1971

Ole med førstfødte søn Sune og boxeren Niki
Ole med førstfødte søn Sune og boxeren Niki

1971

Vi flytter ind i påsken med sønnen Sune (f. 1970) og plejebarn Susanne. Stuehuset er kakkelovnsfyret, uisoleret og uden bad og toilet og varmt vand.

Hesteavlen etableres med indkøb af DOA hopperne Isabella Efter Fogra Vendsyssel og hendes datter Alexia efter Alexander + afkom.

Stuehuset gennemgår en total ombygning fra 1971 til 1973. Gamle vindueshuller genskabes, eternittaget erstattes af rød vingetegl, og indv. isoleres og nyindrettes. Tagetagen indrettes til beboelse.
Gårdspladsen niveaudeles med 300 m2 stor jordterrasse ud for stuehusets vestfacade og ny hovedindgang etableres i nordgavlen.
Staldafsnittet ombygges til 6 bokse, 2 spiltove og værksted med depotrum. I del af laden indrettes løsdrift.
Syd for gårdspladsen plantes lund af contorda fyr som lægiver og for at holde på den vindomsuste flyvske sandjord..


1973

Familien forøges med sønnen Kaare

Semeise DH 1627, 5 år gammel fløj på Aalborg dyrskue.( jbr fot )
Semeise DH 1627, 5 år gammel fløj på Aalborg dyrskue.( jbr fot )


1978

DOA hestene erstattes gradvis af DSA avlede hopper af hannoveranske afstamninger.
Springbetonede Semeise DH 1627 efter Securius DH 125 / Domspatz 3910 var eliteskuehoppe.
Hendes første føl CENTO efter Cenzor II var sidst på følskue, men først over bommene med Bo Kristoffersen på landsholdet i S springning. Senere under Søren Vallentin.

Fårestalden bygges som et længehus af træbeklædt konstruktion og med 45 graders rødt vingetegltag.
Besætningen består af hvidhovedet marskfår.

Prima SDH 1701, 3 år, fløj paa Aalborg dyrskue og senere sølvmedalje på DV eliteskue. (jbr fot )
Prima SDH 1701, 3 år, fløj paa Aalborg dyrskue og senere sølvmedalje på DV eliteskue. (jbr fot )

1979

Sølvmedaljehoppen Prima DH 1701 efter Atlantic EDH 159 / Pilar DH 105 erhverves fra avleren Poul Nielsen, Hedelund.
Helsøster til første præstationskårede hingst i DV My Favorit DH 329,- og med talrige medaljehopper i anerne.

Det 4 længede gårdspladsmiljø genskabes med bygningen af maskinhuset (150 m2) på pladsens sydside. Huset er en trækonstruktion med 45 graders rødt vingetegltag

1982

Lade / ridehus (642 m2) opføres i forbindelse med den gamle lade, som senere nyindrettes til løsdriftstald. Stålspær,eternittag og træbeklædte facader.
Nordsøen etableres i del af gammel prydhave ved stuehusets nordgavl.


1985

Vibeke Gaard og Ole bliver kærester i 1984 og får fælles bopæl på Vandstedgaard den 16. november 1985. Vibes to drenge Jeppe og Mikkel Mueller er med i fællesskabet.

1988

Vestlig del af gårdens jordtilliggende expropieres til ny landevej nr 717 mellem Nibe og Løgstør.

De kuperede marker fyldafgraves og transporteres i lige linie til den nye dæmning ved Sebbersund, som færdiggøres i perioden 1988-90.
20 tdr land nabojord tilkøbes.

Kroenung ERDH 3259 AFK. SØLV 23
Kroenung ERDH 3259 AFK. SØLV 23

1991

Avlen opgraderes med import af to hannoveranerhopper fra Verden i Tyskland

Efterfølgende år kåres begge hopper i DV `s hovedstambog.
De er pensioneret i 2010, men har bevist deres avlsværdi med mange stykker afkom, som både funktionelt og eksteriørmæssigt har markeret sig.

Grandessa RDH 3241
Grandessa RDH 3241

1993

Ved stuehusets sydgavl påbygges et (26 m2) uopvarmet glashus kaldet væksthuset,- et fantastisk rigt trivselsrum for clematis, vin og mennesker.
Solvarmen akkumuleres i en 4 m høj kampestensmur og medvirker til passiv solvarme i stuehuset.
(Vist i Claus Dalby`s bog "Vis mig dit drivhus" 2012)

Ole & Vibe indgår efter 8 års samliv ægteskab på Kolding Rådhus.


1998

Eternittage på de gamle udbygninger erstattes af røde vingetegl. Der etableres to glaskviste med Zincktag mod nord i forbindelse med indretning af loft til boligformål.
Keramisk udsmykning ( 1987 ) af Tue Poulsen indrammet af cirkulært "ståltårn" afsluttet med guldbelagt kugle, design oc.

1997

Inspireret af Professor Sven Ingvar Andersons temahave i Valby skabes en "3/4" stor rotundehave i kastanjens akse øst for stuehuset, diameter 11 m.
Nøddehegn og lærkehæk (150 stk japansk lærk fra planteskolen Skovbo ved Byrsted) indrammer et flisbelagt cirkulært stiforløb. Grusbelagte diagonalstier strukturerer det indvendige areal i 4 dele med frugtlunde, græsplæne og blomsterbed.


Kastanjen og bagved melliniumskoven (mod øst)
Kastanjen og bagved melliniumskoven (mod øst)

2000

Millenniumskoven etableres øst for stuehuset langs alleindkørslen og op til Kirkevej bestående af 5000 træer, opdelt diagonalt i 5 områder, 2 med vintereg, eet med lindetræer, eet med skovfyr og eet med frugttræer samt to områder med vildroser.
Langs nordside afsluttes mod mark med et varieret levende hegn som understregning af en nyanlagt grøfts slyngede forløb, som erstatning for en hoveddrænledning.

De nyplantede egetræer ses lige akkurat i vejukrudtet..her for enden af den gamle alle
De nyplantede egetræer ses lige akkurat i vejukrudtet..her for enden af den gamle alle

2001

For at give Kirkevej`s østside mere karakter og læ og skønhed, plantes 150 stk vintereg 50/80 med 1.5 m mellemrum. Egen er karakteristisk egnstræ i området.
Plejen har bestået af udkrudtsbekæmpelse og gødsning, beskæring og udtyndning i årene fremover...

Sweetheart st.pr.a.RDH.
Sweetheart st.pr.a.RDH.

2003

Avlshoppe med ædelt blod importeres fra Verden i Tyskland. Hun kåres i RDH i Dansk Varmblod.

På naboejendommen Sebberkloster indvies en ny 18 hullers golfbane på bakkerne ned mod Halkær Bredding, - med bl.a. Danmarks smukkeste hul..
Jævnligt findes herefter vildfarne kugler på Vandstedgaard!

2005

Storm / orkanen den 5. januar vælter fyrreskoven syd for stuehuset og 500 løsslupne tagsten dekorerer gårdspladsen. Talrige træer vælter og småskovene får mange nye lysninger.
Efter oprydninger hen i efteråret etableres i stedet en 2300 m2 stor sø, som i løbet af vinter/foråret naturligt fyldes af grundvandet.

2006

Engareal ved Halkær Bredding tilhørende Vandstedgaard indgår i en større endelig afsluttet fredningssag. Arealerne ved foden af Bjerget i Sebbersund har huset en større handelsplads i vikingetiden bl.a. med havnefaciliteter.

Den nyetablerede sø navngives: Søndre Sø - ved Den store søfest den 15. juli.
Bådhus i træ med tegltag påbygges maskinhusets vestgavl.

Ny følløsdriftstald (62 m2) med adgang til følløbefolden sammenbygges med laden.
Opført i trækonstruktion og træbeklædt.

Søindvielse
Søindvielse


2007

Spejlhave anlægges og Stubhuset (6 m2 redskabslager) opføres - træbeklædt med korregeret stålpladetag formet som vinger, der leder regnvandet i trækar.
(Præmieret af Jyllandsposten Living 2012).


LORCA V DVH 939
LORCA V DVH 939

Stutteriet får kåret sin første springhingst i Dansk Varmblod. Efter sportskarriere med bl. a. Andreas Scou/Christian Schou i sadlen eksporteres han til stjernerytteren Marcus Ehning i Tyskland.

2009

I det åbne maskinhus etableres værksteder i gavlene. Ydervægge træbeklædt. Værkstedet mod øst har glasparti i gavlen, der modsvarer et skråt centralt midterloft.

Luftfoto er optaget den 8. juni 2009. Klik på og forstør de små fotos..

2010

April erstattes stuehusets to lysindsnit med to kviste mod henholdsvis øst og vest. På førstesalen mod vest indrettes et flot udsigtsrum benævnt "panoramabaren".

Bygning af ny ridehal opstartet

2010

Byggeri af ny ridehal igangsat.

2011

Indretning af moderne helårs gæste-og udlejningsbolig på 68 m2 afsluttet i april efter 41 års planlægning/udførelse.. og nu navngivet "RAANEN", som er gammel betegnelse for rum ovenover fyrrum.

2011

Vandstedgaard Arena kan efter 1 års byggeri tages ibrug 12.nov. med ridepræsentation af Team Vandstedgaard : Pia,Stine og Keshia og lidt mundgodt til de pårørende..
Bygningen på godt 1300 m2 i træ og glas rummer en ridebane 20x56 m samt hall med div. servicefaciliteter. Byggeriet færdigøres i 2012.Emma Ahlberg og Zonik fra Helgstrand Dressage
Emma Ahlberg og Zonik fra Helgstrand Dressage

2012
Byggeriet af VANDSTEDGAARD ARENA er nu afsluttet og præsenteres ved åbent hus arrangement 28. maj i skønt sommervejr.

Velkomst / indvielse ved rådmand i Aalborg kommune Tina French Nielsen, opvisninger i dressur og spring af Team Tuen og Team Vandstedgaard og hingste fra Helgstrand Dressage samt Støvring Hingstedepot.

Godt 350 overværede showet og nød lokale produkter fra Nibe Bryghus, St. Ajstrup brugs, Rokkedahl kyllinger, Vindblæs oste mv.

Ultimo 2012 færdiggøres renovering og nyindretning af staldfaciliteter i overensstemmelse med den nye hestelov i hallen (opført i 1982). Samtidig ombygges saddelrum i boksstalden.

maj 2014
maj 2014

2013

Hvert andet træ fældes og 12 år efter plantningen fremstår de udsprungne egetræer smukt formet og giver Kirkevejen karakter og oplevelse..

Bronceplakette ved hovedindgangen
Bronceplakette ved hovedindgangen

LAK i Aalborg kommune har udvalgt og præmieret ridehallen Vandstedgaard Arena som Årets bygværk i Aalborg kommune 2013.

2014

I foråret færdiggøres et cirkulært haveanlæg i melinniumskoven. Indhegningen er en grenvold styret af egepæle.

Ny staklade 420 m2 opføres i løbet af someren. Stålrammer og eternittag.
Facadebeklædning udføres i sommeren 2015.

Teamet bag succeen fejres med gullerodskransning..fra venstre Ane Stolze, Anne French, Keshia, Christian og Kia V,Daniel,Sidse og Ole
Teamet bag succeen fejres med gullerodskransning..fra venstre Ane Stolze, Anne French, Keshia, Christian og Kia V,Daniel,Sidse og Ole

6 årige broncemedaljehoppe KIA V har haft en forrygende sæson i springsporten, repræsenterer Danmark ved Verdensmesterskaberne for unge springheste i Belgien. Efter to kvalifikationsklasser ( med 280 ekvipager i hver klasse!) kvalificerer Kia V og Daniel Cassøe sig til finaleplads blandt de 30 bedste i verden, og bliver placeret i bedste 2/3 del.

Luftfoto juni 2014 - se flere under "Miljøet"

Ryttermønt i sølv fra Chr. den IV`s tid
Ryttermønt i sølv fra Chr. den IV`s tid

2015

Stakladen færdiggjort med facader i transparant ubehandlet trækonstruktion.
Fortidsmindedetektorfolket har gjort spændende fund på Vandstedgaards arealer, der viser bosættelser/aktiviteter fra 1500 år før vores tidsregning.
Flere fund kan opleves på www.fund.cowski.dk/#!home - Mappe "Ole"

2018

Porthuset - servicerum i forbindelse med Vandstedgaard Arena - opført i 2016 - 18

2019

150 m2 Unghestestald, 25 m2 saddelrum og depot tilbygget staldanlæg 2018-19.

2020

Fugleflugtslinien i Melliumskoven afsluttet med en skovpavillon til pausens eftertænksomhed.


Plejen af egetræerne langs Kirkevej er fortsat med fjernelsen af hver andet træ (30 stk) så kronerne frit kan udvikle sig med den planlagte afstand på 9 m.
Danner nu en meget ensartet trærække - og miljø, som skel mellem det offentlige- og det private rum.


Springføllet Kinky V blev valgt til DV region 7 `s bedste hoppeføl.

Nye Fund fra Vandstedgaards fortid... artikel i Nordjyske 10. sept. 2020

2021

Springføllet Thargos V bedste hi føl på Vilhelmsborg DV region 5.

Foto sept. 2021
Foto sept. 2021

2022

Stutteriets springhingst UNIK V godkendt ved hingstekåringen i Herning

2023

Nybygget hal på 280 m2 hal til longering og tilridning afsluttet.

Unik V  DVH 1440 . Fot. marts 2023.
Unik V DVH 1440 . Fot. marts 2023.

2023

Unik V DVH 1440 Kåret færdig i Dansk Varmblod.
Godkendt materialprøve 2022.
Efter 2 fejlfri runder ( 100 cm ) kvalificeret til finalen i DRF 4 års springchampionat. (Ej valgt at deltage).