PORTHUSET - i samklang med Arenaen...

Porthuset er placeret som en fritliggende længe vinkelret på Arenaen og definerer / markerer derveds indkørsel og parkeringsplads.

Arkitektonisk er porthuset tilpasset Arenaen i propotioner og form. Huset fremstår i sortmalet træbeklædning med varieret detailer.
Portene er ubehandlet klinkbeklædning. Tagbeklædning er vandret liggende tagpapbaner. Tagvand ledes til træbeklædt opsamlingsbassin.

Husets funktion er opbevaring af redskaber/materiel i tilknytning til Arenaen.
Bebygget areal 66 m2.
Opført i 2016-17. Malet i 2018.